Oferta

  • stałe i okresowe prowadzenie ksiąg handlowych
  • prowadzenie ksiąg w formach uproszczonych (KPiR, ryczałt)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz WNiP
  • rozliczenia z tytułu podatku VAT
  • usługi kadrowo – płacowe w pełnym zakresie (akta osobowe, listy płac, ZUS)
  • opracowanie i wdrożenie planu kont
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości
  • sporządzanie sprawozdań GUS

Wszystkie te usługi dostępne są w atrakcyjnych cenach, a dla komfortu współpracy ustalam je z każdym klientem indywidualnie.